Studium v prezenční formě bez školného a s iPadem nebo MacBookem zdarma! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 je možné podávat do 31. května 2021

Pro studenty prezenční formy všech studijních programů, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2021/2022, je studium ZDARMA. Studenti kombinované formy všech programů obdrží stipendium ve výši 50 % školného. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 lze podávat již nyní, a to do 31. května 2021. Vysoká škola PRIGO přijímá přihlášky ke studiu bakalářských studijních programů (Bc.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy na Public Administration a Sociální politika a sociální práce/Social Policy and Social Work a navazujících magisterských studijních programů (Ing.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy and Public Administration. Bližší informace […]

S průměrem do 1,5 splňujete podmínku pro přijetí! Studujte v USA! Mezinárodní spolupráce, ERASMUS+, příprava na Master’s Degree

Uchazeči s průměrem z předchozího studia do 1,5 splní podmínku pro přijetí ke studiu ve všech studijních programech Vysoké školy PRIGO. Našim studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA, ale také na dalších partnerských univerzitách v Evropě nebo v Číně. Jsme zapojeni v programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho typů výměnných pobytů nejen v zemích EU. Nejen zahraničním, ale také českým studentům nabízíme všechny naše akreditované studijní programy také v anglickém jazyce. Naše studenty připravujeme […]

Vysoká škola PRIGO slaví úspěchy v oblasti výzkumu a šíření jeho výsledků

Vysoká škola PRIGO získala prostředky na řešení dvou projektů aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TA ČR). Projekty se mimo jiné zaměří na aktuální společenská témata související s dopady pandemie COVID-19. Další projekt aplikovaného výzkumu financovaný rovněž z prostředků TA ČR byl v letošní roce na Vysoké škole PRIGO úspěšně ukončen s návrhem zpravodaje na cenu TA ČR. Výstupy tohoto projektu a další informace o něm si můžete prohlédnout na jeho webové stránce. Vysoká škola PRIGO se také aktivně podílí na šíření výsledků výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím vlastního mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE […]