Studium v prezenční formě bez školného a s iPadem zdarma! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2022/2023 je možné podávat do 28. února 2022

Vysoká škola PRIGO vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Přihlášky přijímáme pouze ke studiu prezenční formy bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa a Economic Policy and Public Administration. Po vzoru prestižních zahraničních univerzit v rámci přijímacího řízení na prvním místě nově zohledňujeme motivační dopis uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Pro studenty prezenční formy všech studijních programů je navíc studium stále ZDARMA a každý student obdrží iPad. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2022/2023 lze podávat nyní, a to do 28. února 2022. Bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na záložce Přijímací řízení. V Deníku PRÁVO si můžete přečíst informace o navazujícím magisterském studiu nebo o vizích a směřování naší školy.

Jak bylo uvedeno výše, každý student, který nastoupí k prezenční formě studia v některém z našich bakalářských nebo navazujících magisterských programů, od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, studenti je budou moci využít pro školní i mimoškolní aktivity i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia jim bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví. Od září 2021 je na Vysoké škole PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený na práci s informačními a komunikačními technologiemi.

Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competences for Master´s Degree.