Přihlaste se do 31. srpna 2023 ke studiu v akademickém roce 2023/2024! Mezinárodní prostředí, ERASMUS+, příprava na Master ´s Degree v zahraničí

Naší prioritou je kvalitní individualizovaná moderní výuka a její propojení s výzkumem. Studentům vytváříme podmínky pro to, aby se na výuku mohli soustředit a získat znalosti a dovednosti, které jim zajistí úspěch na trhu práce budoucnosti. Studenti od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném čase. Během studia lze získat prospěchová a vědecká stipendia nebo další prostředky z našeho sociálního programu pro talentované studenty.
Přihlášky do 3. kola se podávají online do 31. srpna 2023. U přijímací zkoušky Vás nečeká žádný test – zašlete nám esej a motivační dopis nebo video a přesvědčte nás u osobního pohovoru, že máte o studium opravdu zájem. Vysoká škola PRIGO nabízí studium výhradně v prezenční formě v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech Ekonomika a management, Economy and Management, Manažerská ekonomie, Managerial Economics, Hospodářská politika a správa nebo Economic Policy and Public Administration. Bližší informace získáte v sekci Studijní programy.
Nabízíme mezinárodní prostředí a samozřejmostí jsou aktivity v rámci programu ERASMUS+. V unikátním programu Competences for Master´s Degree Vás připravíme na magisterská studia (Master´s Degree) na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů.