Již nyní se můžete hlásit ke studiu pro akademický rok 2023/2024. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2023

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2023. Vysoká škola PRIGO nabízí studium výhradně v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech Ekonomika a management, Economy and Management, Manažerská ekonomie, Managerial Economics, Hospodářská politika a správa, popř. Economic Policy and Public Administration v prezenční formě. Po vzoru prestižních zahraničních univerzit v rámci přijímacího řízení na prvním místě nově zohledňujeme motivační dopis uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Studium je po celou dobu ZDARMA a každý student obdrží bezplatně iPad pro školu i osobní použití. Všichni studenti obdrží stipendium, které se navyšuje s každým půlrokem studia. V bakalářském studiu je měsíčně v prvním semestru ve výši 500 Kč, ve druhém semestru 1.000 Kč, ve třetím a čtvrtém semestru 2.000 Kč a v pátém nebo šestém semestru 3.000 Kč. V navazujícím magisterském studiu je měsíčně v prvním semestru ve výši 3.000 Kč, ve druhém semestru 5.000 Kč. V posledních dvou semestrech je stipendium ve výši 10.000 Kč měsíčně, tedy 120.000 Kč ročně. Studenti mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia.

Bližší informace o studijních programech naleznete v sekci studijní programy.

Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competences for Master´s Degree.