Získali jsme projekt GAČR! Realizujeme excelentní výzkum, zapojte se i Vy a přidejte se k nám – jsme nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award!

V prosinci 2022 získala naše vysoká škola tříletý projekt základního výzkumu z ekonomické oblasti poskytovaný prestižní Grantovou agenturou České republiky (GAČR). Naši výzkumníci – prof. Goessling a Dr. Černek jako spoluřešitelé, spolu s kolegy doc. Kapounkem z Mendelovy univerzity v Brně a prof. Kočendou z Univerzity Karlovy v Praze se budou zaměřovat na problematiku společenské odpovědnosti firem (CSR).

Tento úspěch doplňuje vědecký a projektový profil naší vysoké školy, která například řeší od roku 2021 dva projekty aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TAČR). Projekty se mimo jiné zaměřují na aktuální ekonomická a společenská témata související s dopady probíhajících krizí. Další projekt aplikovaného výzkumu financovaný rovněž z prostředků TAČR byl nedávno na Vysoké škole PRIGO úspěšně ukončen s návrhem zpravodaje na cenu TAČR.

Realizujeme excelentní výzkum a jsme nově také nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky. Podle posledního oficiálního hodnocení Rady (vlády) pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se naše vysoká škola umístila v oblasti excelence výzkumu v oboru námi nabízených studijních programů na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně a je nejlepší v Moravskoslezském kraji.

Jste studenti, akademici nebo výzkumníci, kteří chtějí patřit k nejlepším? Potom se přidejte k nám!

Vysoká škola PRIGO se také aktivně podílí na šíření výsledků výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím vlastního mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE. Ten se věnuje evropským otázkám v globálním kontextu na úrovni společenských a humanitních věd a je indexován v nejvýznamnějších světových citačních databázích. Vysoká škola PRIGO se na vydávání tohoto časopisu podílí společně s renomovaným vydavatelstvím De Gruyter. Články publikované v časopise DANUBE jsou volně dostupné na jeho webové stránce.

Bližší informace o těchto a mnoha dalších projektech řešených na Vysoké škole PRIGO naleznete na webové stránce věnované naší vědecko-výzkumné činnosti.