Studujte v USA! Mezinárodní spolupráce, ERASMUS+, příprava na Master’s Degree. Zapojte se do výzkumu a našich projektů!

Našim studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA, ale také na dalších partnerských univerzitách v Evropě nebo v Číně. Jsme zapojeni v programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho typů výměnných pobytů nejen v zemích EU. Zahraničním, ale také českým studentům nabízíme všechny studijní programy rovněž v anglickém jazyce.

Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competencies for Master´s Degree.

V roce 2021 jsme získali prostředky na řešení dvou projektů aplikovaného výzkumu od Technologické agentury České republiky (TA ČR). Projekty se mimo jiné zaměří na aktuální společenská témata související s dopady pandemie COVID-19. Další projekt aplikovaného výzkumu financovaný rovněž z prostředků TA ČR byl v letošní roce na Vysoké škole PRIGO úspěšně ukončen s návrhem zpravodaje na cenu TA ČR. Výstupy tohoto projektu a další informace o něm si můžete prohlédnout na jeho webové stránce.

Vysoká škola PRIGO se také aktivně podílí na šíření výsledků výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím vlastního mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE. Časopis, který se věnuje evropským otázkám v globálním kontextu na úrovni společenských a humanitních věd je indexován v nejvýznamnějších světových citačních databázích. Vysoká škola PRIGO se na vydávání tohoto časopisu podílí společně s renomovaným vydavatelstvím De Gruyter. Články publikované v časopise DANUBE jsou volně dostupné na jeho webové stránce.