Studium v prezenční formě bez školného a s iPadem nebo MacBookem zdarma! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 je možné podávat do 23. srpna 2021

Studujte bezpečně. Kyberbezpečně! Vysoká škola PRIGO získala akreditaci nového bakalářského studijního programu Informační a komunikační bezpečnost (Bc.). Přijímací řízení je již vyhlášeno, a je tedy možné si podat přihlášku ke studiu. Přihlásit se můžete také ke studiu dalších bakalářských studijních programů (Bc.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy na Public Administration a Sociální politika a sociální práce/Social Policy and Social Work a navazujících magisterských studijních programů (Ing.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy and Public Administration. Pro studenty prezenční formy všech studijních programů, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2021/2022, je studium ZDARMA a každý student obdrží iPad. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 lze podávat nyní, a to do 23. srpna 2021. Bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na záložce Přijímací řízení. Studenti kombinované formy všech programů získají stipendium ve výši 50 % školného. V Deníku PRÁVO si můžete přečíst informace o navazujícím magisterském studiu nebo o vizích a směřování naší školy.

Jak bylo uvedeno výše, každý student, který nastoupí k prezenční formě studia v akademickém roce 2021/2022, v některém z našich bakalářských nebo navazujících magisterských programů, od nás obdrží iPad nebo MacBook. Veškeré zařízení bude vždy nové, studenti je budou moci využít pro školní i mimoškolní aktivity i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia jim bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví. Od září 2021 bude na Vysoké škole PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený na práci s informačními a komunikačními technologiemi.

V minulém roce jsme se stali členy České asociace MBA škol (CAMBAS). Naši nabídku profesního manažerského vzdělávání a další informace o studiu MBA, MPA, LL.M. a dalších programů naleznete v sekci Manažerské vzdělávání.

Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competencies for Master´s Degree.