Studium v prezenční formě bez školného! Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 je možné podávat do 28. února 2021

Pro studenty prezenční formy všech studijních programů, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2021/2022, je studium ZDARMA. Studenti kombinované formy všech programů obdrží stipendium ve výši 50 % školného. Přihlášky ke studiu od akademického roku 2021/2022 lze podávat již nyní, a to do 28. února 2021. Vysoká škola PRIGO přijímá přihlášky ke studiu bakalářských studijních programů (Bc.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy na Public Administration a Sociální politika a sociální práce/Social Policy and Social Work a navazujících magisterských studijních programů (Ing.) Hospodářská politika a správa/Economic Policy and Public Administration. Bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na záložce Přijímací řízení.

V Deníku PRÁVO si můžete přečíst informace o navazujícím magisterském studiu nebo o vizích a směřování naší školy.

V minulém roce jsme se stali členy České asociace MBA škol (CAMBAS). Naši nabídku profesního manažerského vzdělávání a další informace o studiu MBA, MPA, LL.M. a dalších programů naleznete v sekci Manažerské vzdělávání.

Studenty připravujeme také na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Bližší informace naleznete v sekci Competencies for Master´s Degree.