Výzkumná témata

Akademičtí pracovníci Vysoké školy PRIGO se věnují výzkumným tématům z oblasti hospodářské politiky, veřejné správy a sociální práce.

Zabýváme se hospodářskou politikou a jejím institucionálním prostředím, zejména otázkami dopadů změn legislativy na makroekonomické veličiny, důsledky korupce a lobbingu či problematikou stínové ekonomiky. Velká část našeho výzkumu je zaměřena na problematiku veřejných rozpočtů, daňové politiky a dopadů změn daňové legislativy na ekonomiku.

V oblasti sociální práce se věnujeme sociálním službám, dopadům demografických změn na ekonomiku, metodologii sociální práce a souvisejícím tématům.

Smluvním partnerům  nabízíme spolupráci na zmíněných výzkumných tématech, ať už se jedná o orgány státní správy a samosprávy, velké korporace, neziskové organizace či vědecké instituce.