Vybrané publikace našich akademických pracovníků

 • FALTOVÁ, Š., KAVKOVÁ, J., KOCIÁNOVÁ, J., KODYŠOVÁ, E., KRAMNÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, K., VÍTOVÁ K., CANDIGLIOTA, Z. *Průvodce zákony pro rodiče 2019*.Praha: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., 2019. ISBN 978-80-907136-2-8.
 • FIDRNUC, J. a TENA, J. D. Minimum wage and young workers: UK evidence. CESifo DICE Report, 2019, 16(4), pp. 19-22. ISSN: 16120663.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská a sociální politika. 5. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2019. ISBN 978-80-87291-23-8.
 • KOWALIKOVÁ, I., CHYTIL, O. Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic. Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(1), pp. 65-83, ISSN 1213-6204.
 • RALBOVSKA, D. CH., ZAVIS, M., RALBOVSKA, D. R., OLAH, M. Psychological and Physical Consequences of Emergency Situations in Members of Integrated Rescue Systém. PJSEL VOL- 5 (1) JANUARY 2019 ISSN 2521-8123 (Print) 2523-1227 (Online).
 • ZTRATIL, M. Dlouhodobé ošetřovné – 1. část. Práce a mzda. 2019. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 67(3/2019), pp. 17-22. ISSN 0032-6208.
 • ČERNEK, Martin, KOVÁCS, Jan. TPM and Corporate Culture from the Perspective of Excellent Companies Managers. In: Nálepová, V. (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, pp. 49-58. ISSN 2571-1776.
 • FALTOVÁ, Š., KODYŠOVÁ, E., KRAMNÁ, M., SEEMANOVÁ, J., K., VÍTOVÁ K., CANDIGLIOTA, Z. *Nebojujte se zákony – využijte je ve svůj prospěch. Příručka pro rodiče 2018.* Praha: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, 2018. ISBN 978-80-907136-0-4.
 • FIDRMUC, J. and TENA, J.D.. UK National Minimum Wage and Labor Market Outcomes of Young Workers. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal,  2018, 12(2018-5). E-ISSN: 1864-6042.
 • GHALIA, T. and FIDRMUC, J. The Curse of Tourism?. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2018, 42(6), pp. 979-996. ISSN 1096-3480.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Comprehensibility of legal text and its understanding by people with specifik needs.  Příspěvek na konferenci International Scientific Conference: Economic and Social Policy. Čeladná, 2018.
 • HANUŠ, D., RADVANOVÁ, S. Rodina a právo. In DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ (eds.). Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018, s. 352-362. ISBN 978-80-85305-53-1.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A. A NEDĚLNÍKOVÁ, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. OTTO, H. THIERSCH, R. TREPTOW, H. ZIEGLER. (Hg.). Handbuch Soziale Arbeit. 6 überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt, 2018. pp. 1415-1422. ISBN 978-3-497-60918-5.
 • CHYTIL, O., KOWALIKOVÁ, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce / Sociálna práca. 2018, 18(3), pp. 112-125. ISSN 1213-6204.
 • KALAVSKY, E., KRCMERY, V., MRAZOVA, M., VANSAC, P., PALUN, M., OLAH, M., BERESOVA, A. DOKTOROV, A., SUBRA,AMIAM. P- MARKS, S. (2018*) Investment to Joint Academia Programs in Developing Countries – One of Effective Social Investment to Prevent Social Pathology Related to Illegal Migration (Letter) *In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 4. Vol. 9. 72 – 74 p. DOI 10.22359/cswhi_9_4_11. ISSN 2222-386X.
 • KLIKOVÁ, Ch. Přežije sociální stát 21. století? Sociální politika 2018 Hodnoty, Vize, Trendy: Sborník vědeckých a odborných textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018.ed. Vladimír Barák. Praha, Národohospodářská fakulta VŠE, Praha 2018. s. 35 -41. ISBN 978-80-245-2291-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. The Role of Welfare State within Economic Policy: Theoretical Categorization. Příspěvek na konferenci Hospodářská a sociální politika, konané ve dnech 4. – 6. 9. 2018 v Horském hotelu Čeladenka.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská a sociální politika. 4. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISBN 978-80-86572-83-3.
 • KOTLÁN, Pavel. Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR. In: Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část IX. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 138-156. ISBN 978-80-210-9046-0.
 • KOTLÁN, Pavel. Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním. In: Cofola 2018. Část VI. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 79-97. ISBN 978-80-210-9070-5.
 • KOTLÁN, Pavel. Vybrané problémy dokazování trestného činu zkrácení daně. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Ministerstvo vnitra ČR, 2018, LI, č. 2, s. 135-146. ISSN 1210-9150.
 • KOVAC R, POLONOVA J, PROCHAZKOVA K, MIKOLASOVA C, KRCMERY V, BERNADIC M, KISAC P, KALAVSKY E, MRAZOVA M, MATEICKA F, LISKOVA A, MAMOVA A, OLAH M, HERDICS C, IBRAHIM M. Absence of TB and HIV in sheltered homeless population of Bratislava (Slovakia) In Lekarsky Obzor, 2018, Vol 67, No 6, pp 202-203. ISSN 04574214.
 • KOVAC, R., KRCMERY, V., OLAH, M., SMIDOVA, M., MIKOLASOVA, G., PROCHAZKOVA, K., POLONOVA, J., KMIT, I., SLAVIKOVA, P., JACKULIKOVA, M., PALENIKOVA, M., TOPOLSKA, A., SUBRAMANIAN, S., CINTULOVA, L., DACOK, J., STANKOVA, P., SHAHUM, A. (2018) *False Fear from Marginalized Groups (Homeless, Orphans,Migrants) to Our Society – No Carriers of Dangerous Microorganisms. *In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 2. Vol. 9. 54 – 57 p. DOI 10.22359/cswhi_9_2_08. ISSN 2222-386X.
 • KŘIBÍKOVÁ, P., TICHÁ, M. and POCZATKOVÁ, B. Business Organizational Structure in the Context of Economic Transformation: The Case of the Czech Republic. In USHAKOV, Denis. Economic Reforms for Global Competitiveness. IGI Global, 2018. ISBN 9781522538561.
 • MACEK, R. Labour Taxation and its Impact on Economic Growth – Complex Analysis. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2018, Vol. 9, No. 1, pp. 49-61.
 • MACEK, Rudolf. Social Security Contributions and their Impact on Economic Growth. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, p. 185. ISSN 2571-1776.
 • MACKOVÁ, M. Persons with disabilities and possible barriers to hospitalizaton. In Bočáková, Olga a Darina,Kubíčková (eds.) Interdisciplinary aspects of social and health issues in present society.Brno: Tribun, 2018. 220 s. ISBN 978-80-263-1396-0.
 • MIKOLASOVA, G., SETA, S., HOIN, H., OTRUBOVA, J. BENCA, J., BARTKOVJAK, M., HVIZDAK, F., DURCOVA, B., OLAH, M., BERESOVA, A., HAJ, P. A. (2018*) Improved Adherence to ART in Children – Orphans with AIDS Results in the Decreasing Occurrence of Tuberculosis (Research paper) *In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 4. Vol. 9. 81 – 83 p. DOI 10.22359/cswhi_9_4_14. ISSN 2222-386X.
 • MOŠOVÁ, M., PULKERTOVÁ, M., CHYTIL, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens? Czech and Slovak Social Work. 2018, 18(1), pp. 53-66. ISSN 1213-6204.
 • MURÍN, M. Vplyv verejného dlhu a jeho štruktúry na ekonomického rast vybraných vyspelých krajín. Politická ekonomie, 2018, 66(2), pp. 178-200. ISSN 0032-3233.
 • MUSS, C., BENCA, G., NADDOUR, A., KRCMERY, V., SRAMEKOVA, M., SIMONEK, T., JACKULIKOVA, M., DRGOVA, J., MATULNIKOVA, L., KOVAC, R., POLONOVA, J., PROCHAZKOVA, C., KOVAC, M. OLAH, M. BELOVICOVA, M., BARTOSOVIC, I., ZOLLER, C. (2018) *Migrants Versus Homeless Population in Rehabilitation and Physiotherapy Facilities Suffering from Ectoparasites – Scabies is not a Medical but Social Problem. *In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 3. Vol. 9. 67 – 70 p. DOI 10.22359/cswhi_9_3_09. ISSN 2222-386X.
 • NADDOUR, A., JACKULIKOVA, M., DRGOVA, J., SUVADA, J., KMIT, I., HOCHMAN, R., KRCMERY, V., LISKOVA, A., BENCA, J., CAUDA, R., PALENIKOVA, M., OLAH, M., BELOVICOVA, M., HERDICS, G. (2018) *Joint, Soft Tissue and Wound Infections in Physiotherapy Patients from a Mobile health Care Unit in a Refugee Camp in Northern Bosnia. *In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 3. Vol. 9. 19 – 23 p. DOI 10.22359/cswhi_9_3_02. ISSN 2222-386X.
 • NAVRÁTIL, B. European Governance – Reflection and Future. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018. S. 1068-1073. ISBN 978-80-248-4169-4, ISSN 2571-029X. WOS:000462093400119.
 • ONDRUŠOVÁ, Zlata, OLÁH, M., VAVREČKOVÁ, V.: Rozvojové trendy sociálnej práce, PRIGO,  1. vydání, Ostrava 2018, ISBN 9788086572765.
 • ÖZER, M., FIDRMUC, J. and ERYURT, MA. Maternal education and childhood immunization in Turkey,” Health Economics, 2018 27(8), pp. 1218-1229. ISSN 1057-9230.
 • SUBRAMANIAN, S., BELOVICOVA, M., VANSAC, P., PALUN, M., RADKOVA, L., OTRUBOVA, J., VLCEK, R., BENCA, J., OLAH, M., MATULNIKOVA, L., SRAMKOVA, M., CMOREJ, P., KRCMERY, V., SHAHUM, A. (2018) *Rehabilitation and Nursing Homes with Elderly and Homeless Population, Lessons not only for Physiotherapy but also for Epidemiology?* In Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. No. 3. Vol. 9. 64 – 69 p. DOI 10.22359/cswhi_9_3_08. ISSN 2222-386X.
 • ŠIGUT J. Informatika a práce s Internetem, Studijní opora pro výuku Akademie lll. věku, Vysoká škola sociálně správní Havířov, o.p.s., Havířov 2018.
 • ŠIGUT J. Informatika, Studijní opora pro výuku Akademie lll. Věku, Vysoká škola sociálně správní Havířov, o.p.s., Havířov 2018.
 • TICHÁ, M. Population and Social-Economic Development. In Nálepová, V. (ed.) Proceedings of the International Scientific Conference: ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, pp. 385-392. ISSN 2571-1776.
 • TUMA, J.,  ONDRUŠOVÁ, Z. Assisting families at Risk of Poverty in the Context of Social Services. Clinical Social Work and Health Intervention. CSWHI 2018; 9(2): pp. 101 – 105. ISSN 2222- 386X/Print.  DOI 10.22359. ISSN 2ISSN 2076-9741/Online.
 • WANG, H., FIDRMUC, J. and TIAN, Y. Growing against the Background of Colonization? Chinese Labor Market and FDI in a Historical Perspective. International Review of Economics & Finance, forthcoming, 2018, article in press,  DOI: 10.1016 / j.iref.2018.12.010. ISSN 1059-0560.
 • ZTRATIL, M. Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského. Práce a mzda. 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 66(1/2018), pp. 51-52. ISSN 0032-6208.
 • ZTRATIL, M. Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení. Práce a mzda. 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 66(12/2018), pp. 9-13. ISSN 0032-6208.
 • DRWIEGA, T., LAMPART, M., OPROCHA, P. Limit sets, Attractors and Chaos. Qualitative Theory of Dynamical Systems 2017, 16(1), pp. 53-69. ISSN 1575-3592.
 • FARANA, R., FORMÁNEK, I, KLIMEŠ, C., WALEK, B. Warehouse Stock Prediction Based on Fuzzy-Expert System. Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 575, 2017, pp. 36 – 43. DOI: 10.1007/978-3-319-57141-6_4, EID: 2-s2.0-85018705638, WOS: 000405338500004. Proceedings of the 6th Computer Science On-line Conference 2017 (CSOC2017), Vol 3. ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-57140-9 (WOS 978-3-319-57141-6).
 • HANUŠ, D. Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky. Kunovice: EPI, 2017. 99 s. ISBN: 978-80-7314-397-8.
 • HANUŠ, D. Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a její reflexe v právním řádu ČR. In: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM – II. ROČNÍK: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM – II. ROČNÍK príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 09. mája 2017, pod záštitou Profesora JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty. BRATISLAVA, JÚL 2017 2017-05-05 Bratislava. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, www.printmedia.sk, 2017. s. 463-474. ISBN 978-80-89453-33-7.
 • HERDICS, G., PROCHAZKOVA, K., MIKLOSKOVA, M. et al. A daily Low-threshold Integration Center for the Homeless. Model of Social and Healthcare for Excluded Populations. Clinical social work and health intervention, 2017, 8(1), pp. 19-22. ISSN 2076-9741/Online, ISSN 2222-386X.
 • HOLUBOVÁ, M., PILNÝ, J., REMR, J., ŠVARC, A., MACKOVÁ, M. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, 2017. roč. 25, č. 1, s. 41-48. ISSN 1210-7905.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Role of Social Policy within Economic Policy: Theoretical Categorization. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 143-151. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • KLIMEŠ, C, KRAJČÍK, V, FARANA, R. Proposal of Complex Software Applications. In: Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems. Volume 3. Cham: Springer Switzerland, 2017. s. 53-61. ISBN 978-3-319-57140-9. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57141-6_6, DOI= 10.1007/978-3-319-57141-6_6, WOS:000405338500006, EID 2-s2.0-85018685688.
 • KOTLÁN, Pavel, Igor KOTLÁN a Marek LAMPART. Obecní studijní předpoklady a testy studijních předpokladů – cvičebnice. 9. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2017. 209 s. ISBN 978-80-86572-81-9.
 • KOTLÁN, Pavel, Igor KOTLÁN a Marek LAMPART. Studijní předpoklady a základy logiky – učebnice. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2017. 207 s. ISBN 978-80-86572-80-2.
 • KOTLÁN, Pavel. Daňová kriminalita a problematické aspekty trestní odpovědnosti. In: FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční: sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 68-81. ISBN 978-80-210-8675-3.
 • KOTLÁN, Pavel. Typologie pachatelů na příkladech realitní trestné činnosti. Kriminalistický sborník, 2017, roč. 61, č. 3, s. 50-54. ISSN 1453-259X.
 • LAMPART, M. A Survey of Cournot Oligopoly Dynamics. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 321-332. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • MACEK, Rudolf. Why Should Labour Taxation be Reduced? In: Conference Proceedings 7th EACO International Scientific Conference. Ostrava: EACO, 2017, p. 75. ISBN 978-80-905405-3-8.
 • MACKOVÁ, M. Deaktivace kardiostimulátoru u terminálně nemocných. In Martinková, J. a S. Puteková (eds.) Zborník Nové trendy v ošetrovaťelstve III. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 23-28. ISBN 978-80-8082-987-2.
 • MACKOVÁ, M. Institut dříve vyslovených přání z pohledu sociálního pracovníka.  In Grendová, K. (ed) Etické problémy súčasnosti. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 99-103. ISBN 978-80-568-0024-9.
 • MACKOVÁ, M. Profesní identita hospicových sociálních pracovníků. In Halaksa, M. a P. Máťoš (eds.) Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno, Tribun, 2017, s. 292-309. ISBN 978-80-1170-6.
 • MACKOVÁ, M., KOTLÁN, I. Deactivation of a Pacemaker: Ethical Approach or Managerial Failure? DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 229-235.
 • MURÍN, M. Can Shifts in Public Debt Structure Influence Economic Growth of Advanced Economies? In: PRAŽÁK P., eds. Conference Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods In Economics. Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017. s. 492-498. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • MURÍN, Martin. Life after Debt. In: David Barton. Proceedings of the 7th EACO International Scientific Conference. Split: European Association Comenius – EACO, 2017. s. 1-8. ISBN 978-80-905405-3-8.
 • NÁLEPOVÁ, Veronika. Affects Corporate Taxation Economic Growth? – Dynamic Approach for OECD Countries. European Journal of Business Science and Technology. 2017, roč. 3, č. 2, s. 132–147. ISSN 2336-6494.
 • NAVRÁTIL, B. Perspectives of the European Integration Development. In: Medzinárodné vzťahy 2017. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, ISSN 2585-9412. (WOS 000455403200070).
 • ULČÁKOVÁ, Š. Consequences of the Modernization of Society and Possible Coping Mechanisms, with an Example from Italy.  Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, s. 47-58. ISSN 1213-6204.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M. Actual Problems of Social Care in the Czech Republic. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 301-310. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M., ONDRÚŠOVÁ, Z. Substitute Child Care as a Current Problem of Social Care in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 237-248.
 • ZTRATIL, M. Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období. Práce a mzda. 2017. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 65(9/2017), pp. 28-29. ISSN 0032-6208.
 • ČERNEK, M., STAŇKOVÁ, Š. International and Intercultural Management, SOET, vol. 26. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN  978-80-248-3903-5.
 • DELAGE, A., COUTAND, Y., MELINZ, G., PENNERSTORFER, A., ZIERER, B., BOTEK, O., ULČÁKOVÁ, Š., DOŘIČÁKOVÁ, Š., MANDRYSZ, W., REBELEANU, A., POPESCU, L. a ÚATYÁN, L. Social Enterprise in the Czech Republic.  In  THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
 • DITTRICH, P. a J. STAŇA. Hodnocení nejen služební. (Příručka pro hodnotitele a hodnocené ve veřejné správě). Praha: IVS, 2016. ISBN 978-80-86976-36-5.
 • FALTOVÁ, Š. *Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda*. 2016. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.
 • FIALA J., J. ŠIGUT. aj. MINISTR. Výuka „informatických“ předmětů v ekonomických (manažerských) studijních programech. In Zborník 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy a výzvy vo vede a vzdelávaní“. Poprad, 2016.
 • HAJJ, PA, PUTEKOVA, S. a KABÁTOVÁ, J. et al. Are migrants from Middle East carriers of multi-resistant bacteria? Clinical social work and health intervention, 2016, 7(3), pp. 10-13. ISSN 2076-9741/Online, ISSN 2222-386X.
 • HANUŠ, D. Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR. Kunovice: EPI, 2016. 53 s. ISBN 978-80-7314-348-0.
 • JANKŮ, Jan, Rudolf MACEK a Christiana KLIKOVÁ. Political Business Cycles in the OECD Countries: An Initial Analysis. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIV. Karviná: OPF SU, 2016, 12 s.
 • KLIKA, Zdeněk, Ivan KOLOMAZNÍK, Dalibor MATÝSEK a Christiana KLIKOVÁ. Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in solid samples. Crystal Research & Technology, 2016, Vol. 51, Issue 4, p. 249-264. ISSN 1521-4079.
 • KOTLÁN, P. Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(4): 215–228.
 • KOTLÁN, Pavel.  Problémy vyšetřování ekonomické kriminality spojené s existencí nefunkční obchodní společnosti. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes: (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s. 242-251. ISBN 978-80-210-8332-5. Dostupné také z: http://www.law.muni.cz/sborniky/majetkove_hospodarske_ciny/sbornik.pdf.
 • KOTLÁN, Pavel. Criminal Liability of Legal Person in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. Danube: Law and Economics Review. 2016, 4, s. 215-228. ISSN 6746.
 • KOTLÁN, Pavel. Hmotněprávní subsidiarita trestní represe a její aplikace na ekonomickou kriminalitu. 2016. In: ASPI [právní informační systém]. WoltersKluwer ČR [cit. 1. 1. 2019].
 • KOTLÁN, Pavel. Specifické rysy trestné činnosti na realitním trhu. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2016, roč. XXXXIX, č. 3, s. 211-222. ISSN 1210-9150.
 • LAMPART, M., OPROCHA, P. Chaotic sub-dynamics in coupled logistic maps. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2016, 335, pp. 45-53. ISSN 0167-2789.
 • MURÍN, M. Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast. Politická ekonomie, 2016, 64(2), pp. 176-192. ISSN 0032-3233.
 • NAVRÁTIL, B. The European Union and Its Enlargement after the British Referendum. In: Conference Proceedings, 14th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries” September 14-16, 2016. Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration 2016. S. 490-496. ISBN 978-80-7510-210-2. (WOS 000403200070).
 • OLÁH, M. rec. MUHLPACHR, P., MOJTOVÁ, M. Alternative child custody „Cochem´s model“. 1. vyd. Nadlac: Editura Ivan Krasko, 2016. 221 s. ISBN 9789731077060.
 • OLÁH, M., ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. Dôležitosť rodiny pri socializácii dieťaťa s epilepsiou. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa „Cochemská prax.“ Alternative Child Custody „Cochem´s Model.“  Rumunsko – Nadlac, Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016. 224 s. ISBN 978-973-107-106-0.
 • OLÁH, M., ONDRUŠOVÁ, Z. a kol. Sociálna práca v praxi (najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce), Bratislava, vyd. IRIS – VŠSS v Havířove. 398 s. 2016, 1. Vyd. ISBN 9788089726585.
 • ONDRUŠOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, Z. Kultúrno-spoločenské aspekty práce s onkologickým pacientom/Cultural-social aspekts of working with cancer patients. Central European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH). 2016, Humanum – Poľsko. Index Copernicus International (ICI). pp. 155-169. ISSN 1898-8431.
 • PETR, P. Superficiary Right of Building: Origin and Development in Central Europe. DANUBE: Law, Economics ans Social Issues Review, 2016, 7(2): 131–140.
 • STAŇA, J. V západní Evropě se jedná o poválečný fenomén: Muslimové a dnešní Evropa. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016, roč. 27, č. 16, s. 26-27. ISSN 1213-6581.
 • UHROVÁ, N., SKALKA, P. The Impact of Minimum Wage Changes on Management in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(3): 183–189.
 • VARADZIM, F. Global Public Goods and Integration. In: 3rd International Conference on European Integration (ICEI), Ostrava, CZECH REPUBLIC, MAY 19-20, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • VAVREČKOVÁ, Viera: Sociálně-právní ochrana dětí (srovnání systémů v ČR a SR). In: OLÁH, Michal (Ed.): Sociálna práca v praxi, 1. vydání.  Bratislava, IRIS s.r.o., 2016, s. 144-191. ISBN 978-80-89726-58-5.
 • BECK, V. Some Aspects of the Personnel Management in Social Enterprises in the Czech Republic. In: 13th International Scientific Conference on Hradec Economic Days. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management, Dept Econ, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC, FEB 03-04, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • BLÁHA, J., ČERNEK, M. Business Ethics and CSR, SOET, vol. 20. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1.
 • FALTOVÁ, Š. Daňový únik. In Vladimír Babčák, Románová Anna, Vojníková Ivana. *Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky I. diel*. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 129-138, 379 s. ISBN 978-80-8152-303-8.
 • FALTOVÁ, Š. The New Concept of Taxation of Transfers of Real Estate in the Czech Rapublic. In Radvan, Michal. *System of Tax Law. In System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 388. ISBN 978-80-210-7827-7*. Brno, Masarykova univerzita: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 374-380, 7 s. ISBN 978-80-210-7827-7.
 • FALTOVÁ, Š. Vybrané otázky finančního práva – řídící kontrola u místních poplatků. In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springifeldová, Alica Virdzeková (eds.). *Cofola 2015 : sborník z konference*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 1017-1028, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava, 2015.
 • HANUŠ, D. Společenská a právní problematika osvojení v současnosti. In RADVANOVÁ, S. a kol. (2015) Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Vydání 1. Praha: C. H. Beck. s. 64-75. ISBN 978-80-7400-578-7.
 • JANOVEC, M., FALTOVÁ,  Š., VALACHOVÁ, M. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. In *Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings*. 2015. Presentation.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Tvrdoň, M., Majerová I. eds. Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, pts I and II. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2015, pp. 379-387. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Konkurenceschopnost zemí V4 z hlediska strategie Evropa 2020. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2015, s. 228- 236. ISBN 978-80-225-4078-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Political Aspects of the Economic Policy of the Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIII. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2015, s. 275-287. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • KLIMEŠ, C., BARTOŠ, J.: IT/IS security management with uncertain information. Kybernetika. Vol.51 (2015)  No.3, pages. 408 – 419. Prague, ISSN 0023-5954, DOI: 10.14736/kyb-2015-3-0408, WOS:000361266300003, EID 2-s2.0-84940047514.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana MACHOVÁ a Martin MURÍN. The Interaction Between Fiscal Policy and Economic Growth: Case of OECD Countries. In: Vrontis, D., Weber, Y., Tsoukatos, E. eds. Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. 2015, Marseille: EUROMED Press, pp. 1339-1352. ISBN 978-9963-711-37-6.
 • KOTLÁN, Pavel. Dopad rekodifikace soukromého práva na prověřování hospodářské kriminality. Kriminalistický sborník. 2015, ročník LIX, č. 2, s. 47-51. ISSN 1453-259X.
 • KOTLÁN, Pavel. Tunelování obchodních společností. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: 2015, roč. XXXXVIII, č. 4, s. 254-264. ISSN 1210-9150.
 • KOTLÁN, Pavel. Výnosy z trestné činnosti a zajištění majetku. Kriminalistický sborník. 2015, ročník LIX, č. 1, s. 47-52. ISSN 1453-259X.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Vibration attenuation of an electromechanical system coupled with plate springs damped by an impact element. . International Journal of Applied Mechanics, 2015, 7(3), pp. 1550043. ISSN 1758-8251.
 • MACEK, R., JANKŮ, J. The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth Depending on Institutional Conditions. Acta Academica Karviniensia, 2015, 15(2), pp. 95-107. ISSN 1212-415X.
 • MACEK, Rudolf, Zuzana, MACHOVÁ, Lenka, JANIČKOVÁ a Veronika BARANOVÁ. Effective Corporate Taxation in the European Union and the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015, pp. 95. ISBN 978-80-248-3750-5.
 • MACEK, Rudolf. Vplyv jednotlivých daní na ekonomický rast v krajinách OECD:Dynamická panelová regresia. Ekonomický časopis. 2015, č. 7, p. 718. ISSN 0013-3035.
 • MACKOVÁ, Marie. Deactivation of pacemacers and ICDs in the end of life. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, č. 2, s. 232–236. ISSN 2336-3517.
 • MACKOVÁ, Marie. Dying single parent with minor child. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015, S3, s. 20-22. ISSN 1339-4193.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče o děti umírajících rodičů samoživitelů. In: II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7395-895-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Profesní identita sociálních pracovníků v hospici. Brno: Tribun, 2015. 65 s. ISBN 978-80-260-8950-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální práce s umírajícími a pozůstalými. Brno: Tribun, 2015. 102 s. ISBN 978-80-260-8950-0.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Legal Certainty – Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries? Politická ekonomie, 2015, 63(7), pp. 833-846.
 • MASÁR, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C., FARANA, R. Fuzzy Based Audit of Operating Systems. Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Rhodos: American institute of Physics, 2015. s. 5500101-5500104. [2014-09-22]. ISBN 978-0-7354-1287-3, DOI: 10.1063/1.4912765  WOS:000355339703041, EID 2-s2.0-84939649948.
 • MURÍN, M. Distortionary Effects of Public Debt – Could Prolonged FIscal Deficit Period Have Impact on The Role of Fiscal Policy in Economic Growth? In: MACHOVÁ, Z. and M. TICHÁ, eds. Proceedings of 13th International Scientific Conference “ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES”.Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2015, s. 396-405. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • MURÍN, Martin, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In: Soliman, K.S. (ed.). Proceedings of the 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2015, Norristown: IBIMA, pp. 230-239. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • NÁLEPOVÁ, Veronika, JANÍČKOVÁ, Lenka. Effective Corporate Tax Rates in the Selected Sectors: the Case Of The Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries : XII. international scientific conference : 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015, s. 22-34. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • NAVRÁTIL Boris a Eva MINARČÍKOVÁ. The EU Enlargement in the Terms of Past and Future Perspectives.In: Proceedings of the Conference on EU Enlargement Policy. Praha: VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2127-5. WoS: 000376799600001.
 • NAVRÁTIL Boris. Economic Governance in the European Union. In: Проблемы и тенденции трансформации мировой экономики. Rostov na Donu: Don State Technical University, 2015, s. 199-210. ISBN 978-5-7890-1023-5.
 • OLÁH, M., IGLIAROVÁ, B. Sociálne služby v legislatíve a praxi. Bratislava: IRIS, 2015. 188 s. ISBN 978-80-89726-34-9.
 • TICHÁ, M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. aktualizované vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3821-2.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Social Entrepreneur and Its Connection to the Modernization of the Society.  In:  Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 13-21. ISBN 978-83-7996-203-7.
 • YANG, W., FIDRMUC, J. AND GHOSH, S. Macroeconomic effects of fiscal adjustment: A tale of two approaches. Journal of International Money and Finance, 2015, 57, pp. 31-60. ISSN 0261-5606.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C., FARANA, R. Fuzzy tool for conducting information security risk analysis. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velke Karlovice, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, 28. – 30. 5. 2014, pp. 28 – 33. ISBN 978-1-4799-3527-7 (CD), 978-1-4799-3528-4 (Scopus, WoS), IEEE Catalog Number: CFP1442L-CDR. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843564. WOS: 000359794600007, EID: 2-s2.0-84904470183.
 • BECK, V. The Social Entrepreneurship Versus the Economic Development of the Regions in the Czech Republic. In: 12th International Conference on Hradec Economic Days (HED 2014): Economic Development and Management of Regions. Univ Hradec Kralove Dept Econ, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC, FEB 04-05, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • DOBRÍKOVÁ, Patricia a Marie MACKOVÁ. Identity of social worker in hospice. In: Social Work Identity in Europe. An Academic and Professional Debate. Trnava: Trnavská univerzita, 2014. s. 15-18. ISBN 978-80-8082-776-2.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Studia Germanistika, Nr. 15/2014. Ostrava, 2014.
 • HORVÁTHOVÁ, P., ČERNEK, M., KASHI, K. Ethic Perception in Business and Social Practice in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences. 2014, vol. IX, 4(30), pp. 646-659. ISSN 978-80-7435-366-6.
 • HORVÁTHOVÁ, P., ČERNEK, M., KASHI, K. Selected Indicators of Ethics Perception in the Czech Republic Business. Proceedings of the 2014 International Conference on Economics, Management and Development. Interlaken: 2014, pp. 180-187. ISBN 978-1-61804-217-0.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., KELLER, J.Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: CSOBA, J., GRASSHOFF, G., HAMBURGER, F. Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: Reihe Politik und Bildung, Band 74., Wochenschau Verlag, 2014. pp. 170-188. ISBN 978-3-89974957-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Milan ŽÁK. Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 5, s. 720-722.
 • KLIKOVÁ, Christiana and Milan ŽÁK. Multinational Companies in the Czech Republic. Developmental Trends, Organization and Management, Culture and Responsibility. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Are More Competitive EU Countries Less Indebted? In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014, pp. 59-67. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In Economic Policy in the European Union Member Countries XII. Karviná: OPF SU, 2014, s. 379-388. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Tax Horizon in the OECD Countries. Politická ekonomie, 2014, 62(2), pp. 161-173.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana, MACHOVÁ a Daniel NĚMEC. Possibilities for the Use of Dynamic Modelling in Tax Law. In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius – EACO, 2014, pp. 103-115. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KOTLÁN, Pavel. Pravidla lži v trestním právu. Práce do soutěže Ius et societas. 2014. 19 s. Dostupné z: http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Kotlan_Pravidla_lzi_pro_web.pdf.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamic properties of the electromechanical system damped by an impact element with soft stops. International Journal of Applied Mechanics, 2014, 6(2), pp. 1450016. ISSN 1758-8251.
 • MACEK, Rudolf, Igor, KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. How Does Tax Uncertainty Influence Economic Growth? In: Loster, T., Pavelka, T. eds. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. 2014, Slany: Melandrium, pp. 908-919. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • MACEK, Rudolf. The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. Review of Economic Perspectives. 2014, č. 4, p. 309. ISSN 1213-2446.
 • MACKOVÁ, Marie a Barbora ZOUNKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob se zrakovou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 203-208. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACKOVÁ, Marie, Barbora JANÁKOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob s tělesnou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 103-109. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACKOVÁ, Marie, Markéta MORAVCOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ, Barbora JANÁKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. Brno: Tribun, 2014. 72 s. ISBN 978-80-263-0862-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Pohled české veřejnosti na paliativní péči. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2014, roč. 8, č. 1, s. 60-69. ISSN 1804-9095.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2014, 5(4), pp. 287-296.
 • PILNÝ, Jaroslav, Jiří ŠTĚDRÝ, Aleš ŠVARC, Edvard EHLER, Igor ČIŽMÁR, Marie HOLUBOVÁ a Marie MACKOVÁ. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, roč. 77, č. 3, s. 359-361. ISSN 1210-7859.
 • TICHÁ, M. Ekonomická prosperita a právní prostředí se zaměřením na vlastnická práva: Česká republika a ostatní postsocialistické země pohledem institucionální ekonomie. Studie 6/2014. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 111 s. ISBN 978-80-86729-99-2.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Subjekty sociální ekonomiky poskytující sociální služby.  In  JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-536-5.
 • BARANOVÁ, Veronika, JANÍČKOVÁ, Lenka. How Fare are We from Slippery Slope? Laffer Curve for V4. In Taxes in the World : 3rd International Scientific Conference : proceedings : [Ostravice, 12.-13.12.2013]. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, s. 13-22. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • BARANOVÁ, Veronika, JANÍČKOVÁ, Lenka. Laffer Curve Application in the Czech Republic Against the Background of Effective Corporate Tax. In Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : [18.-20. September 2013, Ostrava]. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, s. 5-13. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • BARANOVÁ, Veronika. The Impact of Price-Cost Competitiveness Factors on Economic Growth. Národohospodářský obzor. 2013, roč. 13, č. 2, s. 63-76. ISSN 1213-2446.
 • GOJOVÁ, V., MALÍK HOLASOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., LINDOVSKÁ, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a MIKULEC, M.  Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
 • JANÍČKOVÁ, Lenka, BARANOVÁ, Veronika. Central Bank Independence and Budget Deficits: Coincidence or Causality?. In Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : [18.-20. September 2013, Ostrava]. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, s. 65-74. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • JANÍČKOVÁ, Lenka, BARANOVÁ, Veronika. Corporate Taxation and Shadow Economy. In Taxes in the World : 3rd International Scientific Conference : proceedings : [Ostravice, 12.-13.12.2013]. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, s. 49-57. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • JANÍČKOVÁ, Lenka, BARANOVÁ, Veronika. Efektivní daňové sazby, jejich složky a přímé zahraniční investice. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 2, s. 209-228. ISSN 0032-3233.
 • JANÍČKOVÁ, Lenka, BARANOVÁ, Veronika. Effective tax rates, its components and foreign direct investment. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : selected papers : September 19-21, 2012, Vendryně, Czech Republic. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2013, s. 105-120. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KAŠTAN, Milan a Christiana KLIKOVÁ. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta Academica Karviniensia, 2013, 13(1), s. 71-82.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Eva KOTLÁNOVÁ. Teorie hospodářské politiky. Karviná: OPF SU, 2013. ISBN 978-80-7248-833-9.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, selected papers. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2013, pp. 138-144. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika a globalizace. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2013, s. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. State, Economic Policy and Globalization. In Economic Policy in the European Union Member Countries XI. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2013, s. 105-113. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Impact of the Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis, 2013, 61(9), pp. 951-962.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 89 s. ISBN 978-80-86729-83-1.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda TALIÁNOVÁ. Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 446-449. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Dlouhodobá péče o nesoběstačné seniory a kvalita života jejich pečujících. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 18-24. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Dříve vyslovená přání. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2013. Praha: Manus, 2013, s. 253-258. ISBN 978-8086571-18-8.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika publikování – quo vadis? Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 25 -34. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče o lidi s handicapem. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 2, s. 52-59. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka. In: Sborník z VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCO NZO, 2013, s. 150-154. ISBN 978-807013-555-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Palliative care for older people. In MACKOVÁ, Marie (ed.) Long term care of the elderly. Brno: Tribun EU, 2013. s. 52-76. ISBN 978-80-260-4057-6.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5), pp. 623-638.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Christiana, KLIKOVÁ, and Igor KOTLÁN. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Machová, Z. ed. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • TALIÁNOVÁ, Magda, Marie MACKOVÁ a Marie HOLUBOVÁ. Úskalí péče o pacienty s demencí. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 733-742. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • TICHÁ, Michaela a kol. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: SOKRATES, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.
 • BARANOVÁ, Veronika, JANÍČKOVÁ, Lenka. Investment Incentives in the EU Countries. International Scientific Publications : Economy & Business. 2012, roč. 6, č. 2, s. 318-326. ISSN 1313-2555.
 • BARANOVÁ, Veronika, JANÍČKOVÁ, Lenka. Taxation of Corporations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Countries.. Journal of Competitiveness. 2012, roč. 4, č. 4, s. 96-108. ISSN 1804-171X.
 • BARANOVÁ, Veronika. Methods of Tax Burden Measurement: a Practical Case for European Union Countries. In Taxes in the World : [Trojanovice, 13.-14.12.2012]. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 7-26. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M. a ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise.  In:  Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. s. 53-53. ISBN 978-80-7464-164-0.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society – Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. In X. Economic Policy in the European Union Member Countries X. Karviná: OPF, 2012, s. 227-234. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana, Igor, KOTLÁN a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. World Tax Index: Methodology and Data. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2012, 3(2), pp. 19-33.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota? Politická ekonomie, 2012, 60(6), pp. 743-763.
 • KOTLÁN, Pavel. Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)?: [psychologie a sociologie, filozofie a politická filozofie, politologie, státověda, moderní dějiny, právo, ekonomie : 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek s řešením] : cvičebnice [testových otázek + kompletní přijímací test]. 3. vydání. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012-. Přijímací zkoušky na vysoké školy. ISBN 978-80-86572-70-3.
 • KOTLÁN, Pavel. Typologie pachatelů hospodářské trestné činnosti. Kriminalistický sborník. 2012, ročník LVI, č. 3, s. 46-48. ISSN 1453-259X.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Hospicová péče o pozůstalé. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 498-501. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Pohled zdravotníků na bezdomovce. Ošetrovaťelstvo –teória, výskum, vzdělávanie. 2012, roč. 2, č. 3, s. 83-86. ISSN 1338-6263.
 • MACKOVÁ, Marie a Marie LAZÁRKOVÁ. Bezdomovec v nemocnici. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 563-566. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v hospicích. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 39-40. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v praxi. Diagnóza v ošetřovatelství – Supplementum. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2012, VIII., č. 2, s. 5-6. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Percepce paliativní péče českou veřejností. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 76-77. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče u seniorů – rizika living will. In: Nové trendy v oboru – sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 39-43. ISBN 978-80-8082-524-9.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5), pp. 623-638.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Christiana, KLIKOVÁ, and Igor KOTLÁN. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Machová, Z. ed. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • MACHOVÁ, Zuzana, JANÍČKOVÁ, Lenka, BARANOVÁ, Veronika. Evaluating the Impact of the Investment Incentives: the Case of EU Member Countries. International Scientific Publications : Economy & Business. 2012, roč. 6, č. 2, s. 308-317. ISSN 1313-2555.
 • MACHOVÁ, Zuzana. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 s. ISBN 978-80-86729-81-7.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Pochopení právního jazyka a možnosti jeho optimalizace z hlediska psycholingvistiky. Příspěvek na konferenci 24. bienále Kongresu o právu světa: Národní právní kultury v globalizovaném světě. Panel: PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, 2011.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Fiskální pobídky a ekonomické ukazatele v České republice. Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? IX. Ostrava: 2011, s. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • MACHOVÁ, Zuzana a kol. Daňové zatížení v zemích OECD: aplikace WTI. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 131 s. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Milan, KAŠTAN, Lenka, JANIČKOVÁ a Igor KOTLÁN. Daňové zatížení v zemích OECD: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 131. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Understanding legal language and possibility of its optimizing in terms of psycholinguistics. Příspěvek na konferenci The 24th Biennial Congress on the Law of the World: National Legal Cultures in a Globalized World. Panel: LEGAL EDUCATUION. Praha, 2011.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda HALAMOVÁ. Terminálně nemocný v ordinaci praktického lékaře. In: Sborník Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno: Protis, 2011, s. 55-56. ISBN 978-80-904650-4-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Studia Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-7248-730-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Dvě nové publikace o euru. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 569-572. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Euro: ano/ne?. E + M Ekonomie a management. 2011, roč. XIV, č. 3, s. 142. ISSN 1212-3609.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Fiscal Incentives and Economic Indicators in the Czech Republic. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? IX. Ostrava: 2011, s. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Vybrané aspekty znalostní ekonomiky a Česká republika. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: EU, 2011, 8 s. ISBN 978-80-225-3208-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Projekt Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru. In Nové trendy-nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE, 2011, 414-428 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Agregátní poptávka a nabídka v ČR na pozadí světové ekonomické krize. In Medzinárodné vztahy 2011 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU 2011, s. 1171-1182. ISBN 978-80-225-3557-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 136. ISBN  978-80-7248-730-1.
 • MACHOVÁ, Zuzana et al. Tax burden in OECD countries: WTI application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 131 s. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Milan, KAŠTAN, Lenka, JANIČKOVÁ a Igor KOTLÁN. Tax Burden in OECD Countries: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, pp. 131. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální zranitelnost, handicap a paliativní péče. In: Aplikovaná etika –kontext a perspektívy. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. s. 281-291. ISBN 978-80-7097-735-4.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Přístupy největších politických stran ČR k řešení dopadů globální hospodářské krize v oblasti fiskální politiky. In: Medzinárodné vzťahy 2010 – aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU, 2010, s. 358-366. ISBN 978-80-225-3172-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Growth and Developed Countries. Sympozium on Business Administration „Global Economic Crisis and Changes“. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Hospodářského růstu a rozvinutých zemí. Sympozium o podnikatelské správě „Globální ekonomická krize a změny“. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Výuka thanatologie u zdravotnických povolání. In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovatelstve. Trnavská univerzita, Trnava, 2009, s. 27-29. ISBN 978-80-8082-308-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty. VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno: NCONZO, 2009. s. 37-39. ISBN 978-80-7013-490-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů.  In: Zborník z III. Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009, s. 131-133. ISBN 978-80-8075-376-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Living will v českém prostředí. In: Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Význam podpory žáků s SPU v cizojazyčné výuce na základní škole pro jejich další vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, 2008.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární a alternativní terapie v léčbě bolesti. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2008, IV., č. 3, s. 22-23. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie.  Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 217-218. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Nové trendy ve výuce komunikace. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 118-120. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 219-222. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní tým není samozřejmostí In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 112-114. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 53-55. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolnické hnutí v hospicích. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 50-52. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí. In: Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 68-69. ISBN 978-80-244-2198-8.
 • MACKOVÁ, Marie. Proč vznikají nedorozumění v komunikaci sestra pacient? In: Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 189-190. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory – hudba budoucnosti? In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 67-69. ISBN978-80-02-02077-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Dopady systému vzdělávání na uživatele služeb In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 76-77. ISBN 978-80-02-02077-6.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Perspektivy využití Moodle při výuce němčiny na základě zkušeností z výuky v mezinárodním týmu. Sborník příspěvků mezinárodní konference SILESIAN MOODLE MOOT 2008. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Dyslexie u dospělých a výuka cizího jazyka. Metodicko-didaktická doporučení pro vyučující němčiny. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Studenti – dyslektici na vysoké škole a výuka němčiny. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice aneb zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2007, III., č. 7, s. 269-270. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Katedra misijnej práce a dobrovolníctva – Trnava, Nadácia J. Murgaša, University of Scraton, 2007, s. 89-92.
 • MACKOVÁ, Marie. Má v hospici své místo i sociální pracovník? In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 91-94. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci v hospici – klady a zápory. In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 127-133. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? In: Ošetrovatelstvo. Teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, 2007, s. 278-282. ISBN 978-80-88866-43-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006. s. 27 -29. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci z pohledu klientů hospice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 141-147. ISBN 80-244-1424-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika sociální práce v zařízeních sociální péče. In: Zborník prác XV. Celoslovenskej konferencie sestier. Bratislava: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006, s. 70-72. ISBN 80-223-2253-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Zdravý životní styl jako prevence vyhoření. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 186 – 187. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Podpora laických i profesionálních pečovatelů. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 188 – 190. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie. Role hospicového sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 27 – 29. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica a Marie, MACKOVÁ. Konflikty a překážky v komunikácii v interakcii sestra- pacient. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 14-16. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, BREZA, Ján a Marie, MACKOVÁ.  Úlohy komunitního ošetrovaťelstva v preventívnej starostlivosti u občanov Slovenskej republiky. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 46-47. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  História hospicových ošetřovatelských zariadeni. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 33-35. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sociálne aspekty komunitního ošetrovatelstva. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 38-40. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sestra v komunitním ošetrovatelstve. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 44-46. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Spiritualita bolesti. In: Pacient a bolest, Aktuální otázky pojetí bolesti a její léčba. Šumperk, 2006, s. 5-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální dopady onemocnění zažívacího traktu. In: Liečebná výživa při ochoreniach tráviaceho traktu. Trenčianské Teplice: Sekcia asistentov výživy, Slovenská spoločnosť sestier a porodných asistentek, Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2006, s. 35-37.
 • MACKOVÁ, Marie a Hana PINKAVOVÁ. Péče o laické pečovatele. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta ošetrovaťelstva a zdravotnických odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratoslave. Bratislava, 2006, s. 252-254.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Výuka jazyků pro ekonomy s přihlédnutím ke specializacím oborů. Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konferenci Výuka práva pro ekonomy. Rožnov pod Radhoštěm, 2005.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník ve zdravotnictví. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 40-42. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie a Bedřich HAVELKA. Pracovník sociální péče. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 35-37. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Domácí násilí – zkušenosti z hospicové péče. In: Domácí násilí a zdravotně postižení – Sborník materiálů z celostátní konference. Praha: Centrum denních služeb o.s. ORFEUS, 2005, s. 83-84. ISBN 80-903519-2-1.
 • VARADZIN, František. Pojetí člověka v ekonomii: Diskuse o dalších variantách ekonomického vývoje. Ve Wartosci i ich funkcje w ksztaltowaniu cywilizacji globalnej. Katowice, Wydawnictwon Uniwersytetu Ślaskiego 2004, s.189-197. ISBN 83-226-1373-3.