JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

Pavel Petr je ředitelem celoškolského pracoviště Vysoké školy PRIGO s názvem Výzkumný ústav VŠEO. Působí nebo působil také na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě nebo VŠB-TU Ostrava. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména problematice soukromého práva. Dále pak práva jako vědní disciplíny a problematice finančního a daňového práva. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal také doktorát. Titul JUDr. získal na základě úspěšné obhájené rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako dlouholetý personální ředitel a manažer několika mezinárodně působících společností využívá své zkušenosti ve výzkumu v oblasti dopadů legislativních změn na management v podmínkách české ekonomiky i v zahraničí.

Konzultační hodiny: Út 11:00 – 12:00 hod.,
Výzkumný ústav VŠEO

Tel.: +420 596 411 343

E-mail: pavel.petr@vseo.cz