Katedra ekonomie, hospodářské politiky a správy

Členové katedry

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
vedoucí katedry
garantka oboru Veřejná ekonomika a správa

Ing. Jan Fidrmuc, M.A., Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Martin Murín

Garantované předměty

Mikroekonomie
Makroekonomie
Hospodářská politika
Evropská integrace
Hospodářská politika EU
Veřejná ekonomie
Veřejný sektor
Veřejná správa
Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování
Regionální ekonomika a politika
Politika zaměstnanosti
Personální práce ve veřejné správě
Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika municipalit
Ekonomika sociálních služeb
Diplomový seminář