Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prorektor pro strategii a rozvoj

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy

JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
ředitel Výzkumného ústavu VŠEO

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. prorektor pro strategii a rozvoj
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Michaela Tichá, Ph.D. prorektorka pro studium
Ing. Sabina Vaňková prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. ředitel Výzkumného ústavu VŠEO
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. ředitelka pro tvůrčí činnost
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA vedoucí Projektového centra PRIGO
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. vedoucí CEMNAS
Ing. Jaroslav Šigut vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a Informačního centra
Ing. Boris Navrátil, CSc. zástupce vedoucí katedry
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Ing. Martin Murín
Mgr. Šárka Ulčáková
Tereza Vichrová zástupce studentů

Akademická rada

Interní členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Univerzita Johannese Keplera v Linzi, Rakousko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
Ing. Josef Bělica Statutární město Havířov, primátor
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
Mgr. Jana Feberová Statutární město Havířov, náměstkyně primátora pro školství a kulturu
PaedDr. Milada Halíková Statutární město Havířov, členka zastupitelstva
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, proděkan
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, ředitel
doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Praha
PhDr. Zdeněk Starý Okresní Hospodářská komora, Karviná, ředitel úřadu
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, rektor

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Tereza Vichrová zástupce studentů

Disciplinární komise

Ing. Michaela Tichá, Ph.D. předsedkyně
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Adam Kudrna
Tereza Vichrová