CEMNAS

Zkratka CEMNAS je označením pro zvláštní vysokoškolské pracoviště, které se věnuje těm studentům, kteří potřebují z různých důvodů podpořit. Jedná se o Centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty. Tedy s těmi, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Tito studenti mají často specifické vzdělávací potřeby, které se snažíme zohlednit. Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání a respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

Centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty zejména:

a) provádí diagnostiku mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb studentů,
b) navrhuje podpůrná, vyrovnávací a další opatření pro studenty se zjištěným  mimořádným nadáním nebo speciálními vzdělávacími potřebami.

V případě zájmu o další informace k této problematice můžete kontaktovat vedoucí centra, paní Mgr. Libuši Halfarovou, Ph.D.