Jsme řešitelem nových projektů, členem významných institucí a spolupracujeme s praxí. Nová smlouva s IT gigantem Tieto!

V letošním roce jsme řešili řadu nových projektů. Poskytovateli jsou zejména Technologická agentura ČR (TAČR) a Evropská unie v rámci programů INTERREG nebo OPVVV, Hlávkova nadace nebo MPSV a EACO.
Přistoupili jsme také k dalším významným institucím, jako jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, European Research Institute for Social Work, Hospodářská komora ČR, Česká společnost ekonomická nebo Rada vysokých škol. Pokračujeme ve spolupráci s firemní sférou a nově jsme podepsali memorandum o spolupráci se společností Tieto. Jedná se o největšího poskytovatele IT služeb v MSK a jednoho z největších v Česku. Celosvětově má tato společnost více než 15 000 zaměstnanců. Řešíme mimo jiné smluvní výzkum pro několik českých firem. Vysoká škola PRIGO se také stala členem skupiny PRIGO Group, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku.

Více se o projektech naší vysoké školy dozvíte ZDE.